17 مهر روز جهانی کودک مبارک

شعار يونيسف در آستانه روز جهاني كودك:

جهاني شايسته كودكان؛ جهاني بدون خشونت


سلام به همه ی کودکان این سرزمین
سلام به همه کودکان روی کره زمين و شاید کره هاي دیگر...
17 مهر روز جهانی کودک مبارک باد.