این اپلیکشن از زلزله خبر می دهد!
این اپلیکشن از زلزله خبر می دهد!

در فاصله سال های 2013 تا 2017 یک محقق از دانشگاه برگامو ایتالیا با نام «فرانسیسکو فنازی» برنامه ای ساخته که 60 ثانیه قبل از وقع زلزله کاربران را مطلع می کند.
تا به حال 720 هزار نفر این برنامه دانلود و نصب کرده اند و این برنامه توانسته بیش از 590 زلزله را تشخیص دهد.
«به عنوان مثال در زمین لرزه یالاپل شیلی که در 16   سپتامبر 2015   به قدرت 83   درجه ریشتر بود. زلزله توسط گوشی های همراه کاربران در والپارایسو تشخیص داده شد و کاربران این نرم افزار در سانتیاگو در 120   کیلومتری 10   ثانیه زودتر از رسیدن زلزله خبردار شدند.»
این برنامه که Earthquake Network - Realtime alerts  نام دارد، تنها زمانی موفق عمل می کند که در یک منطقه جغرافیایی تعداد زیادی این برنامه را نصب کرده و به اینترنت متصل باشند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا