120 سال از عمر اشعه ایکس می گذرد
در 8 نوامبر سال 1895، فیزیکدان آلمانی «ويلهلم کنراد رونتگن» توانست پس از مطالعات فراوان در زمینه الکتریسیته، نور و گرما و ادامه تحقیقات «سر ویلیام کروکس» فیزیکدان انگلیسی؛ «اشعه ایکس» را کشف کند. اشعه ایکس اولین کشف در زمینه رادیو اکتیوها بود که بعدها زمینه ای برای کشفیات جدیدی شد.
اشعه ایکس نوعی انرژی تابشی است که می تواند از بدن انسان عبور کند و استخوان را از بافت نرم متمایز کند. اشعه ایکس، اشعه‌ای با طول موج بسیار کوتاه و قابلیت نفوذ بسیار زیاد است و از اغلب مواد به غیر از استخوان و فلز عبور می‌کند.
رونتگن در آزمايشگاه خود در انستيتوي فيزيک دانشگاه يوليوس ماکزيميليان به آزمايش روي پرتوهاي مختلف مشغول بود. وي مي خواست درخشش زيباي پرتوهاي مختلفي را ببيند که فيزيکدانان مختلف در آزمايش هاي خود به آن رسيده بودند. در جريان آزمايش هاي مختلف متوجه شد که بلورهاي نزديک لوله آزمايشي مي درخشد و این گونه شد که پرتوی جدیدی کشف شد. این پرتو نامی نداشت و چون رونتگن نمی دانست این پرتو چیست و چه ویژگی هایی دارد، آن را ایکس «X» نامید. اشعه ایکس یکی از بزرگترین اکتشافات بشر است که کمک بزرگی به پیشرفت علم پزشکی کرده تا آنجا که گفته می شود اگر این پرتو نبود در برخی موارد از کارایی علم پزشکی کاسته می شد. اشعه ایکس شامل دو نوع «تکفام» و «سفید» (غیرتکفام) است.
نکته جالب اینکه اولین عکسی که با اشعه ایکس گرفته شد، دست همسر گرونتن بود و انگشتر وی کاملاً در عکس مشخص است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا