بیونیک و علوم مهندسی- بخش سوم
هواپیما

علم بیونیک یک علم میان رشته ای به حساب می آید؛ یعنی با کمک این علم می توان در رشته ها و شاخه های بسیاری فعالیت کرد. به عنوان مثال بیونیک در علوم مهندسی به ساخت هواپیماها، کشتی ها، زیردریایی ها و . . . کمک کرده است. به شکل هواپیماها دقت کنید! در طراحی هواپیماها از شکل و اسکلت پرنده ها، نحوه پرواز آنها، شکل بال ها، حرکت و تغییرات بال ها در حین پرواز، نحوه فرود آمدن و . . . الهام گرفته شده است. یا حتی اگر به هواپیماهایی که بال های دگردیس دارند دقت کنید می توانید الگوگیری آنها را از بال های مانند بال سنجاقک ها را ببیند. بال های دگردیس هواپیماها، از انواع بال هواپیماها هستند که می توانند بر طبق سرعت و زمان پرواز تغییر شکل دهند. این بال ها در سال 2004 توسط دانشمندان «دانشگاه پن استیت» ساخته شده است. دانشمندان برای ارتقا و تغییر شکل هواپیماها دانشمندان به این فکر افتادند تا تغییری در بال هواپیماها دهند که هم کاربردی باشد و هم شکل مناسبی داشته باشد، بنابراین بال های دگردیس را با توجه به تغییرات بال سنجاقک و پولک های ماهی ساختند. سنجاقک ها در طول رشد خود هر بار تغییر شکل می دهند و در هر تغییر سطح بال های آنها بزرگتر می شود. پولک های ماهی نیز این خاصیت را دارند که در کنار هم بلغزند. لغزندگی پولک های ماهی به ماهی ها کمک می کند تا به راحتی شنا کنند و بتوانند منعطف و راحت در مسیرهای مختلف در زیر آب حرکت کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا