سبک استاکیسم
استاک در لغت به معنای «گیر کرده» و «از رده خارج» می باشد. استاکیسم یک جنبش هنری بین ‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ میلادی توسط «چارلز تامسون» و «بیلی چیلدیش» پایه گذاری شد. هدف این سبک گرایش دوباره به نوگرایی و مدرنیسم بود. در واقع این سبک در مقابل پست مدرنیسم قرار می گیرد. شاخه اصلی فعالیت این سبک نقاشی است و پیروان این سبک در تلاش اند تا نقاشی فیگوراتور را در برابر نقاشی مفهمومی و انتزاعی برتری دهد. نقاشی فیگوراتور از دنیای واقعی الهام می گیرد. علاوه بر نقاشی استاکیسم در مجسمه سازی، عکاسی، فیلم و کلاژ نیز پیروانی دارد.
به پیروان این سبک «استاکیست» می گویند. استاکیست ها برای اولین بار در سال 1999 در لندن اولین بیانیه ی خود را منتشر کردند و در آن از اهمیت نقاشی به جای هنرهای مفهومی سخن گفتند و بیان کردند که نقاشی وسیله ای برای برقراری ارتباط، خودشناسی و بیان احساسات و تجربیات و اندیشه است. اما مهمترین بیانیه این گروه در سال 2000 منتشر شد که در آن هدف بازنوگرایی (احیای مدرنیسم) عنوان شد و بعدها بازنوگرایی به یک جریان مستقل تبدیل شد.
استاکیست ها در نقاط مختلف جهان و از جمله ایران پیروانی دارند. اولین بار گروه استاکیست ایران در سال 1386 در تهران شکل گرفت. استاکیست های ایران یکی از استاکیست های مهم آسیا محسوب می شوند. این گروه برای اولین بار در سال 1389 و برای دومین بار در سال 1392 نمایشگاهی از آثار استاکیست های ایران و سایر نقاط جهان برگزار کردند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا