زندگی نامه صنیع الملک
میرزا ابوالحسن غفاری، صنیع الملک فرزند میرزا محمد غفاری متولد سال 1192 شمسی در کاشان است. پس از فراگرفتن نقاشی در ایران، در اواسط سلطنت محمد شاه قاجار و در سال ۱۲۱۸، با تشویق و کمک حسین علی خان نظام ‌الدوله مشیرالملک به ایتالیا سفر کرد و چند سال در موزه ‌های فلورانس و رم مشغول نقاشی بود.

وی پس از درگذشت استاد محمدابراهیم نقاش ‌باشی در سال ۱۲۲۹ لقب «نقاش ‌باشی» گرفت و در سال ۱۲۳۹ به دلیل کوشش‌ هایی که در روزنامه «دولت عِلیّه ایران» نمود، لقب «صنیع‌ الملک» یافت.

وی بزرگترین نقاش دوره قاجاریه است که در محافل هنری او را «رافائل ایران» نام نهادند. یکی از آثار وی از روی یکی از تابلوهای رافائل که در موزه واتیکان موجود است کپی شده این تابلو متعلق به میرزا علی اصغر خان اتابک «امین السطان» صدر اعظم بود که در تالار پارک وی نصب گردیده بود.

وی مؤسس اولین مدرسه نقاشی در ایران است و در روزنامه دولت علیّه ی ایران که اول نامش «وقایع اتفاقیه» بود، برای پذیرش هنرجو اطلاعیه داده بود.

او در سال 1245 شمسی در تهران به علت سکته از دنیا رفت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا