زندگی نامه پابلو پیکاسو
پابلو پیکاسو سال 1881 در «مالاگا»ی اسپانیا متولد شد. هشت ساله بود که به نقاشی پرداخت. پدرش نقاش بود و پیکاسو نقاشی را از او آموخت. 18 ساله بود که نقاشی را به عنوان شغل و حرفه خود ساخت و از اسپانیا به پاریس رفت و برای همیشه در این شهر ماند. هنگام ورود به پاریس هیچ چیز نداشت و در اتاق نیمه ویرانی زندگی می کرد، اما علاقه او به نقاشی باعث شد تا ناامید نشود و راهش را در این رشته ادامه دهد.. گر چه در آغاز کارش تفاوتی با کار دیگر نقاشان نداشت. اما در سال 1900 به ذهنش خطور کرد که چیز تازه ای بیافریند. در این زمان نخست از «امپرسیونیسم»، که به تازگی در نقاشی ایجاد شده بود الهام گرفت و برای مغازه ها، کاباره ها، کافه ها و سایر اماکن عمومی، تابلوهای از این سبک کشید. اما به دفعات در سال 1901 شیوۀ کارش را دگرگون کرد و به ساختن تابلوهای زینتی پرداخت و این آغاز پیروزی هایش بود که بعدها این دوره به عنوان «دوره آبی» پیکاسو معروف شد. زیرا وی در 1905 تابلویی کشید که سایه های گوناگون از رنگ آبی در آن ها بکار رفته بود. سوژه های او، بدکاران و بینوایان بودند. تابلوی «زندگی» شاهکار او از این دوران است. در سال 1906 یکباره شیوۀ او تغییر کرد و «دوران قرمز» آغاز گشت.
تابلوهای «بچه و اسب» و تصویر معروف «گرتروداستاین» از کارهای این دوران است. در سال 1907 گمشده خود را در ترسیم تحریف شده حجاری های اسپانیا و آفریقا یافت و از این زمان بود که تلاش می کرد تا در تابلوهایش نشان دهنده احساساتش باشند نه فقط چیزهایی که می بیند. نخستین اثری که بر پایۀ این فکر تازه ساخت پنج زن برهنه را نشان می دهد که هندسی گردید. و بدین ترتیب پیکاسو با این تابلو سبک کوبیسم را ایجاد کرد و جنجالی به پا ساخت و او را در صف نامداران هنر نقاشی قرار داد. با این همه در سال 1917 بار دیگر از این سبک دوری کرد و به سبک کلاسیک رو آورد. در سال 1925 در شیوه کارش تحولی دیگر پدیدار شد. این دوران دوام بیشتری یافت و تابلو «گرنیکا» که منتقدان آن را شاهکار دانسته اند از ابداعات این دوران است. پیکاسو این تابلو را با الهام از واقعه بمباران منطقه باسک توسط نازی ها تصویر کرده است.پیکاسو در 8 آوریل 1973 در سن 91 سالگی در شهر موگینس فرانسه از دنیا رفت .
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا