زندگی نامه ژان آنتوان واتو
آنتوان واتو در سال 1683 در شهر والنسین از شهرهای فرانسه متولد شد. واتو در آغاز کار عشق زیادی به آموختن هنر نقاشی داشت. واتو با کاخ دار قصر لوکزامبورگ آشنا گردید و با وی طرح دوستی ریخت و شروع به ترسیم درختان و باغ های اطراف قصر کرد بعد به انلگستان رفت. او که مبتلا به مرض ریوی بود آب و هوای نامساعد انگلستان بر شدت مرضش افزود و مجبور شد به فرانسه برگردد. در مدتی که مریض بود در دهستان نوژان مقیم شد و در همانجا به سال 1722 وفات یافت. در بین آثار آنتوان واتو تابلوی به صلیب کشیدن مسیح شاهکار اوست.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا