اکسپرسیونیسم
اکسپرسیونیسم مکتب جدیدی نیست. در کارهای وان گوگ، گوگن و تولوزلوترک دیده می شود. این هنرمندان مورد ستایش یک نقاش جوان اسپانیایی به نام پابلو پیکاسو بودند که در 1900 به پاریس آمده بود. بعدها او بزرگترین، معروفترین و جنجالی ترین هنرمند نقاش زنده جهان شد. در همین زمان بود که عده ای از نقاشان جوان فرانسوی رو به اکسپرسیونیسم آوردند. این هنرمندان آن چنان مردم را خشمگین کردند که آن ها را «فائوس جانوران وحشی» نامیدند. تابلوی «ماهی طلائی و مجسمه ساز» تا اندازه ای نشان می دهد که چرا مردم تا این حد از آثار فائوس ها خشمگین بودند. یکی از اکسپرسیونیست ها «آمدئو مودیلیانی» نقاش ایتالیائی بود که تابلوی «دختری با موهای بافته» را کشید. مهمترین اکسپرسیونیست آلمان «ماکس بکمان» است که تابلوی معروفی به نام «رؤیا» دارد. او در کارهایش صمیمیتی شایان توجه به وضع دنیا دارد. همین صمیمیت در آثار «ژرژ روئو» و تابلوی مهمش «پادشاه پیر» دیده می شود.. دیگر از اکسپرسیونیست ها «جان مارین» آمریکایی است که تابلویی به نام «جنوب مانهاتان» دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا