زندگی نامه آمدئو مودیلیانی
آمدئو مودیلیانی در دوازدهم ژوئیه 1848 از پدر و مادری یهودی در شهر «لیورنو» متولد شد. در یازده سالگی مبتلا به ذات الریه سختی شد و این درد آنچنان او را ضعیف و ناتوان ساخت که سه سال بعد مجبور به ترک تحصیل شد. مودیلیانی در سال 1909 با نقاش معروف بروک آشنا شد و از آن پس دوستی عمیقی بین آن دو بوجود آمد. او با علاقه ای که به مجسمه سازی داشت مدتی از وقت خود را صرف این کار کرد ولی باز به نقاشی رو آورد. در اواخر سال 1919 با وجودی که همسر مودیلیانی کوشش خود را برای تهیه وسائل آسایش شوهرش صرف می کرد، آمدئو به دلیل عدم تأمین مالی و بی نظمی محیط اطرافش دوباره سل گرفت و در 36 سالگی در سال 1920 پس از مدت ها معالجه درگذشت. صبح روز بعد زن وفادارش خود را از طبقه پنجم منزلش پرت کرد و در همان روز جسد هر دو در پهلوی یکدیگر در گورستان پرلاشز مدفون گردیدند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا