زندگینامه حسین شیخ
حسین شیخ استاد مشهور نقاشی معاصر بین سال های 1279 تا 1289 خورشیدی متولد شد. در کودکی به خاطر علاقه و استعدادی که داشت به مدرسه صنایع مستفرظه وارد شد و تعلیم زیر نظر استاد کمال الملک را آغاز کرد. وی جز آخرین و یک از برجسته ترین شاگردان کمال الملک بود. وی مدتی مدیریت هنرستان کمال الملک را به عهده داشت و در آنجا به تعلیم و تربیت شاگرد مشغول بود، همچنین سال ها در دانشکده ی هنرهای زیبا به تدریس مشغول بود. وی در 19 مهر 1370 در اثر سانحه رانندگی از دنیا رفت. از آثار معروف او باید تابلوی طبیب و مریض، هفت سین و سقا باشی را نام برد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا