سبك سورئالیسم
سوررئالیسم، یکی از جنبش های معروف هنری قرن بیستم است که به نام «فراواقع گرایی» نیز شناخته می شود و پس از دادائیسم و وقایع جنگ جهانی اول بوجود آمد.
طراحان اولیه این مکتب همان پیروان دادائیسم بودند. آنها وقتی متوجه زوال و کمرنگ شدن دادائیسم شدند، از آندره برتون (روانپزشک، نویسنده و شاعر) که قبلاً از دادائیسم ها بود تقاضای ایجاد مکتب جدیدی را کردند.
آندره برتون و لوئی آراگون (روانپزشک، نویسنده و شاعر) هم با الهام از تحقیقات زیگموند فروید، مکتب جدیدی را که بر پایه فعالیت های ضمیر ناخودآگاه بود، بنیان گذاری کردند. این مکتب به طور رسمی از 1922 فعالیت خود را آغاز کرد.
این مکتب در نقاشی، ادبیات، مجسمه سازی وجود دارد.
عنصر اصلی در این سبک رها کردن ذهن است. در واقع این مکتب بر پایه اندیشه گرایی است و هر آنچه از ذهن برمی آید، واقعی انگاشته می شود. در این سبک هنرمند تصاویر ذهنی و تداعی ها را به سطح خودآگاهی می آورد و در قالب نقاشی یا رمان . . . بروز می دهد.
سوررئالیسم، روشی است برای بیان ذهنیت و نحوه تفکر و اندیشه در قالب کلام، نوشتار یا تصویر.
از فراواقع گرایان مشهور می توان به سالوادور دالی و رنه ماگریت اشاره کرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا