سینمای ایران و فیلم های تاریخی
سینمای ایران، در جستجو برای یافتن موضوع، مانند همه جای دنیا، گوشۀ چشمی به تاریخ نیز داشته؛ اما بیشتر از دریچۀ گیشه به تاریخ و رویدادها و شخصیت های تاریخی نگاه کرده است. به طور عمده به فیلم هایی می پردازد که براساس زندگی شخصیت های واقعی و بعضی از رویدادهای تاریخی ساخته شده اند. البته فیلم های تاریخی صرفاً به فیلم هایی که یک واقعه تاریخی را روایت می کنند محدود نمی شوند، بلکه فیلم هایی که برگرفته از ادبیات کهن فارسی هستند و فضای کلی فیلم، لباس ها، دکور، گریم و . . . دوره ای از تاریخ را نمایش می دهند هم جز فیلم های تاریخی محسوب می شوند. از جمله فیلم های تاریخی می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: ستارخان (1351)، روز واقعه (1373)، بازمانده (1373)، مریم مقدس (1379)، اتوبوس شب (1385)، راه آبی ابریشم (1388)، ملک سلیمان (1389) و . . . برای اطلاع از موضوع (ژانر) فیلم می توانید از شناسنامه فیلم کمک بگیرید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا