نمایش
واژه نمایش در لغت به معنی انجام کاری از پیش تعیین شده است. یعنی وقتی ما کاری را انجام می دهیم و یا تظاهر می کنیم به انجام کاری که از قبل برایش طرح و برنامه ریخته ایم، در حال اجرای نمایش هستیم. در زندگی روزمره و در بسیاری از تفریحات و شوخی های خودمان ما نمایش انجام می دهیم، مثلاً وقتی با یک از دوستانتان تصمیم می گیرید که با دوست دیگرتان شوخی کنید و برای اینکه طرح و قصه، مشخص می کنید، در حال اجرای نمایش هستید.
نمایش در آغاز تنها شامل اجرای مراسم های آیینی و مذهبی در فرهنگ ها و ادیان مختلف بود و از آنجایی که از آیین و مذهب نشأت می گرفت، تقریباً عملی مقدس محسوب می شد.
اولین اقوامی که مراحل مختلف نمایش را در مراسم های مذهبی شان انجام می دادند، یونانی ها بوده اند. آنها در ابتدا برای بزرگداشت خدایان، رب النوع ها و نیروهای ماورالطبیعه از نمایش استفاده می کردند و از این طریق علاوه بر انجام آیین های مورد نظرشان، توانستند کم کم پیشرفت کنند و به مرحله ی اجرای تئاتر برسند. در این مرحله نیز آنان تئاتر را تنها به عنوان یک هنر نمی دیدند بلکه توانستند از تئاتر برای آموزش و پرورش، تهذیب اخلاق، تلطیف ذوق، تحکیم مبانى ملى و شفاى بسیارى از بیمارى‌ هاى روانى استفاده کنند. البته این مصریان بودند که اولین متون نمایش و تئاتر را نوشتند و از طریق اوراق باقی مانده می توان به این نتیجه رسید مصریان هزار سال پیش از یونان نمایش را –با متن نوشته شده نه آیین های ملی و مذهبی- شروع کرده بودند.
بعد از همه این تعاریف، باید بدانید نمایش به اجرای متن نمایشنامه توسط یک یا چند بازیگر در محیطی باز به نام «سن» گفته می شود که توسط کارگردان هدایت می گردد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا