هنر هفتم- هنرهای تصویری- سینما
سینما یکی از شاخه های اصلی هنری محسوب می شود و به دلیل وجود و کاربرد هنرهای دیگر به عنوان کامل ترین شاخه ی هنری یا هنر هفتم شناخته می شود. سینما با اختراع برادران لومیر متولد شد و خیلی سریع مورد استقبال مردم قرار گرفت. برادران لومیر کارخانه دار بودند و اختراع خود را در کافه گراند کاپسیون پاریس تکمیل کردند. آنها با دوربین خود توانستند اولین فیلم مستند تاریخ را بسازند. برادران لومیر برای امتحان دوربین خود از کارگرانی که از کارخانه ها خارج می شدند فیلم می گرفتند و این گونه بود که اولین فیلم مستند تهیه شد و تا سال ها بعد همین روش ادامه پیدا کرد. اما اولین فیلم داستانی با ابتکار فردی به نام ژرژ میلیس ساخته شد. او شعبده باز بود و وقتی که برای اولین بار وارد سینما شد و فیلم مستند دید با خودش فکر کرد چرا کاری نکنیم که تصاویر براساس داستانی مشخص کنارهم قرار بگیرند و این گونه بود که اولین فیلمنامه و فیلم داستانی ساخته شد. ژرژ میلیس در طول عمر خود صد‌ها فیلم کوتاه ساخت که همه داستان هایی تخیلی داشتند و توانست همه آنها را در سینما‌ها پخش کند. به عنوان مثال میلیس فیلمی‌ساخت که در آن چند نفر با گلوله ی توپی به ماه سفر می کردند و در آنجا با موجودات کره ی ماه آشنا می شدند. تا سال ۱۹۲۷ تمامی‌فیلم‌ها صامت بودند و صدا نداشتند ، اما بعد از ان فیلمی‌توسط شرکت برادران وارنر ساخته شد به نام خواننده جاز که تبدیل شد به اولین فیلم ناطق تاریخ سینما. و هر روز بر پیشرفت های سینما اضافه شد تا اینکه سینمایی به گستردگی سینمای امروز در جای جای جهان شکل گرفت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا