روحی در جزیره گنج
سال ها پیش ناخدا «اسکریچ» همرا با شریکش گنجی را می دزدد و بعد شریکش را می کشد و او را در جزیره ای دفن می کند. حالا او بعد از سال ها می خواهد به دنبال گنجش برود اما نقشه گنج را گم کرده و معتقد است هر کجا روح شریکش را ببیند گنج همان جاست. علاوه بر این یک اتفاق دیگر هم در این داستان افتاده.......
ناخدا پسرک نوجوانی به نام «الیور» را دزدیده اما نمی دانیم چه فکری برای او کرده است. فکر می کنی ناخدا چرا الیور را دزدیده و ارتباط او با گنج و نقشه و روح شریک ناخدا و . . . . چیست؟
روحی در جزیره گنج
نویسنده: فلایشمن
مترجم: حسین ابراهیمی
انتشارات افق، تهران، 1378
ویژه گروه سنی ج و د
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا