سه گلدان
این کتاب روایت 3 گلدان«لادن، نرگس و شمعدانی» و سه خانواده است. قصه ی این خانواده ها با زبانی شاعرانه بیان می شود. قصه روزهای جنگ و بمباران و . . . را روایت می کند.
کتاب به سه بخش تقسیم شده و هر بخش داستان جداگانه ای دارد.
این کتاب به قلم احمدرضا احمدی، تصویرگری نازلی تحویلی و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار نوجوانان عزیز قرار گرفته است.

سه گلدان
نویسنده: احمدرضا احمدی
تصویرگر: نازلی تحویلی
گروه سنی : د، هـ
انتشارات: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا