مهارت های زندگی- خودآگاهی: عزت نفس و اعتماد به نفس
شاید مهمترین و حیاتی ترین بخش خودآگاهی که تأثیر عمیقی بر فعالیت ها و روش زندگی ما دارد، عزت نفس و اعتماد به نفس باشد. بسیاری از افراد موفق، همان هایی هستند که این دو مورد را در خود ایجاد و تقویت کرده اند و به طبع آن توانستند به خوبی خود را بشناسند و استعدادهای خود را کشف و تقویت و از آنها در زمینه صحیح استفاده کنند.
عزت نفس اصلی ترین بحث در زمینه بهداشت روانی است که به میزان احترام و ارزش گذاری شخص به خود ارتباط دارد. اگر ما نسبت به خودمان مثبت فکر کنیم، عزت نفس مثبت داریم و اگر منفی فکر کنیم؛ منفی. عزت نفس به ما خودباوری می دهد و در نتیجه با باورداشتن خودمان که مجموعه ای اخلاقیات و استعدادها و .... هستیم به موفقیت می رسیم.
اعتماد به نفس نیز مربوط به توانمندی های شخصی است. مرز بین اعتماد به نفس و عزت نفس بسیار باریکی است و نمی توان آنها را به راحتی از هم متمایز کرد. اما به هر حال اعتماد به نفس به این معناست که شخص به خودش و توانمندی هایش اعتماد داشته باشد.
برای آنکه بتوانیم در این بخش از خودآگاهی نیز موفق عمل کنیم، لازم است در خودمان دقیق شویم و نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنیم. نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را از بین ببریم. اگر دقت کنید بسیاری از نقاط ضعف در ما به خاطر برچسب هایی که خودمان یا اطرافیان به ما می زنند، مثل من نمی توانم....، من اینگونه خلق شده ام و تغییر ناپذیرم و ......
باید این «من» های منفی را از بین برد. باید برای خودمان هدف هایی تعیین کنیم و برای رسیدن به آنها تلاش کنیم تا اول به خودمان و سپس به اطرافیانمان ثابت کنیم که می توانیم. باید اول از هدف های کوتاه مدت شروع کنیم و سپس دامنه اهداف و خواسته هامان را گسترش دهیم.
«برای بالا بردن اعتماد به نفس خود سعی کنید:
1-روابط اجتماعی خود را گسترش دهید و با دوستان زیادتری ارتباط برقرار کنید.
2-با خانواده خود ارتباط گرم و مستمری داشته باشید.
3-اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به گونه ای طراحی کنید که بتوانید به آنها دسترسی پیدا کنید.
4-نقاط ضعف خود را بعد از شناسایی بر طرف کنید و به شناسایی نقاط قوت خود بپردازید، و آنها را تقویت و توسعه دهید.
5-خود را با دیگران مقایسه نکنید، چرا که ارزیابی شما منطقی نخواهد بود.
6-خویشتن پذیر باشید، یعنی به خود از زاویه مثبت بنگرید و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید.
7-مثبت فکر کنید و همیشه سعی کنید نیمه پر لیوان را ببینید و از اندیشه های منفی دوری کنید.
8-افرادی را بیابید که بتوانید از آنها چیزی بیاموزید.
9-اتفاقات نا خوشایند زندگی خود را بپذیرید.
10-بر عادات ناپسند خود غلبه کنید.
11-از هیچ چیز نترسید، چرا که ترس از موانع اعتماد به نفس است.
12-خود را به دیگران وابسته نکنید، و تا حد امکان به دیگران کمک کنید تا روابط شما با دیگران خصمانه نباشد
13-همه را ببخشید، روح خود را آزاد کنید، نفرت را در دل راه ندهید.
14-خود را ببخشید تا احساس گناه کمتری داشته باشید.»*

*محمود اشجع
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا