نکاتی درباره ماهی
*چشم های ماهی باید روشن و شفاف باشد.

*چشم ماهی باید درون کاسه چشم واقع در جمجمه بصورت تقریباً محدب و سفت و بی حرکت باشد به طوری حتی با تکان دادن ماهی چشم تکان خورد.

*فلس های ماهی باید درخشان و محکم باشد.

*گوش های ماهی باید سرخ رنگ و یا صورتی باشد.

*انگشت اشاره را روی ماهی فشار دهید اگر اثر انگشت باقی نماند ماهی تازه است.

*پولک ماهی تازه براق و درخشان است و محکم به پوست آن چسبیده است.

*ماهی تازه دارای بویی طبیعی است و نسبت به حجم خود سنگین تر است.

*برای گرفتن فلس ماهی آن را به مدت 5 دقیقه در آب و نمک قرار دهید و بعد در همان ظرف فلس ها را پاک کنید تا به اطراف نپرد.

*ماهی را برای مدت 2 تا 3 ماه می توانید در فریزر نگهداری کنید.

*برای آب پز کردن ماهی از آب و سرکه استفاده کنید تا ماهی خرد و له نشود.

*برای سرخ کردن ماهی لازم است از قبل همه قسمت های ماهی را در نمک، زعفران، آبلیمو و ادویه بزنید یا 10 دقیقه در محلول سرکه و آب قرار دهید و بعد آن را سرخ کنید.

*برای اطمینان از پخته شدن ماهی یک سوزن تمیز را در گوشت ماهی فرو کنید و چند ثانیه صبر کنید و درآورید، اگر سوزن گرم بود یعنی ماهی کاملاً پخته است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا