نکاتی درباره خرید و مصرف گوشت
*گوشت تازه باید سفت و به رنگ صورتی مایل به قرمز باشد و طعم و بوی بدی نداشته باشد، بافت چربی آن هم باید سفید یا زرد کم رنگ باشد.
*قبل از مصرف گوشت آن را به قطعات کوچک تقسیم کنید و به مدت 48 ساعت درون آب و کمی سرکه خیس کنید و در یخچال بگذارید. در این صورت به مدت زمان کمتری برای پخت نیاز است.
*گوشت بدون استخوان دیرتر از گوشت با استخوان می پزد چون استخوان گرما را به خود می گیرد و گوشت کاملاً می پزد.
*به گوشت چرخ کرده بسته بندی شده داخل فریزر پیاز نزنید چون طعم و بوی گوشت تغییر می کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا