مهارت های زندگی- خودآگاهی: شناخت احساسات
یکی از بخش های مهم برای افزایش خودآگاهی، «شناخت احساسات» است. در واقع یکی از مهم ترین و اساسی ترین مهارت هایی که به شما کمک می کند زندگی موفقی داشته باشید، شناخت خود، احساسات و داشتن احساسات خوب نسبت به خویش است.
تا به حال شده به خودتان فکر کنید و خود را با دیگران مقایسه کنید و تصور کنید دیگران بهتر از شما هستند؟ تا امروز چند بار خصوصیات مثبت و منفی خود را بررسی کرده اید؟ چند بار به ویژگی های و احساسات مثبت تان افتخار کرده اید؟ سعی کنید خودتان را همانگونه که هستید بپذیرید. همان طور که در جلسه قبلی گفتیم لیستی از عواطف و احساسات مثبت و منفی خود تهیه کنید. نکات مثبتی را که در احساسات خود می بینید تقویت کنید، به آنها فکر کنید و از اینکه خوش برخورد، مثبت نگر، با توکل، مهربان و . . . هستید افتخار کنید. نگران احساسات منفی تان نباشید، از داشتن آنها خجالت نکشید، انسان ها ترکیبی از احساسات و ویژگی های مثبت و منفی هستند. فهرستی از احساسات منفی و شکست ها را تهیه کنید. از شکست ها درس بگیرید، بررسی کنید که چه عواملی موجب شکست شما شد، آنها را برطرف کنید و دقت کنید که در شرایط مشابه آنها را تکرار نکنید.
احساسات منفی خود را بشناسید، علت بروز آنها را پیدا کنید، به خودتان حق بدهید که گاهی بی حوصله، کلافه، عصبی و حتی خشمگین باشید. هر انسانی این احساسات را تجربه کرده و می کند، شما هم همینطور. از اینکه گاهی دوست دارید تنها باشید خجالت نکشید همه انسان ها به خلوتی با خود، احتیاج دارند، اما؛ دقت کنید که این احساسات منفی چندبار در ماه یا حتی هفته برایتان اتفاق می افتد، به عنوان مثال اگر در طول یک هفته روزهای بسیاری دلتان می خواهد تنها و دور از جمع باشید و دلیل موجهی هم برای این احساس ندارید، زنگ خطر است و بهتر است این موضوع را با یک مشاور و کارشناس درمیان بگذارید.
نقاط منفی شخصیت خود را شناسایی و برطرف کنید؛ اگر می توانید خودتان این تغییر را به وجود بیاورید وگرنه از یک مشاور کمک بگیرید. این مشاور می توانید یک روانشناس، مادر، یک دوست دانا و معتمد، و یا هر کسی که می توانید درست و منطقی شما را راهنمایی کند، باشد.
گاهی احساسات منفی ربطی به ذهن ندارد، ممکن است به دلیل یک مشکل جسمی، کمبود در خانواده و . . . بوجود آمده باشد پس دلیل اصلی را شناسایی کنید. البته گاهی بسیاری از احساسات منفی ما به دلیل توقعات بی جا از خودمان یا اطرافیان است، پس نیازها و امکانات زندگی تان را شناسایی کنید، موقعیت خود را در خانواده، مدرسه و جامعه بشناسید و بپذیرید. عجله ای برای تغییر نداشته باشید، کمی صبر و حوصله و دقت در امور بهترین اتفاق ها را برایتان رقم می زند.
هر آنچه که دارید، نقاط مثبت و . . . را بپذیرید و آنها را تا حد ممکن تقویت کنید، تا زندگی آرام و شادی داشته باشید. به خودتان فکر کنید، اگر نتوانستید ویژگی های خود را شناسایی کنید از اطرافیان کمک بگیرید، گاهی دیگران بهتر از خودمان، ما را می شناسند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا