اجزای اصلی بذر- رویان
الف)رویان

رویان گیاه جدیدی است که در اثر لقاح سلول های نر و ماده گیاهان تشکیل می شود. رویان شامل یک محور و یا چند برگ بذری یا همان لپه است در لپه ها دو سر وجود دارد که یکی برای تولید ریشه رشد می کند و دیگری برای تولید ساقه. تقسیم گیاهان به دو لپه ای یا تک لپه ای از همین جا ناشی می شود یعنی گیاهانی که فقط یک سر برای رشد ریشه و یا فقط برای رشد ساقه دارند تک لپه ای می گویند مانند گندم و یا زنبق و گیاهانی که دو سر برای رشد ساقه و ریشه دارند دو لپه ای می گویند مانند لوبیا. علاوه بر این گیاهانی هستند که چند لپه ای هستند مثلاً درخت کاج تا پانزده لپه دارد. به گیاهان چند لپه ای «بازدانگان» می گویند. نکته جالب اینکه اکثر گل های زینتی، غلات و تیره گیاهان چمنی از گروه تک لپه ای ها هستند. غلات، گندم، ذرت، علف مرتع، نیشکر و خیزران نخل، موز، زنجبیلیان و پیازیان، گل سوسن، نرگس، زنبق، ثعلبیان، اختریان و لاله از خانواده تک لپه ای ها هستند. دو لپه ای ها نیز حدود ۱۹۹،۳۵۰ گیاه را شامل می شوند.

گیاهانی که گلبرگ های جدا، پیوسته و یا فاقد گلبرگ هستند در گروه دو لپه ای ها قرار می گیرند. از مهم ترین ویژگی های دو لپه ای ها می توان به پهن بودن برگ و منشعب بودن رگ برگ ها اشاره کرد. آنها ریشه راست دارند و هر برگ توسط دم برگ به ساقه وصل شده است. آلاله ها، ختمی ها، شمعدانی ها، شمشادها، کاکتوس ها، گل میمون، گل میخک، لاله عباسی، پامچال ها، بید، راش، خرمالو، زیتون، گل گاو زبان، سیب زمینی، نعنا، کنجد، فندق، گردو، توت، اسفناج، گوجه فرنگی و . . . همه از خانواده دو لپه ای ها هستند.

علاوه بر انواع رویان های تک لپه ای و . . . رویان دارای ویژگی های رشدی خاصی نیز هست. مثلاً بعضی رویان ها هستند که رشد کندی دارند مثل گیاهان گروه آلاله ها و یا شقایق ها و برخی به نسبت قبلی رشد سریعتری دارند مثل گیاهان گروه پامچال ها یا زبان گنجشک ها. همچنین رویان هایی وجود دارد که بیشترین فضای بذر را احاطه می کنند مانند رویان گل میمون.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا