جشنواره گل در هلند-بخش اول
عکس هایی که می بینید متعلق به جشنواره گل هلند می باشد. این نمایشگاه هر سال برگزار می شود. نکته ی جالب و جذاب این جشنواره آن است که همه ماکت ها و مجسمه ها از گل های طبیعی ساخته شده اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا