گروه بندی بذرها
بذرها براساس ویژگی های رویان و ویژگی های پوشش و پوسته تقسیم بندی می شوند.
***در گروه اول، بذرها براساس ویژگی های رویان، اندوسپرم و ذخیره غذایی به 4 گروه تقسیم می شوند.
1) رویان نابالیده: همان طور که قبلاً گفتیم، رویان گیاهی است که در اثر لقاح های سول های نر و ماده گیاهی بوجود می آید. حال ممکن است بذر بعضی از گیاهان مانند شقایق، تیره آلاله ها و . . . رویان نابالیده داشته باشند. یعنی رویان خیلی کوچک باشد. البته در این حالت پس از فعال شدن رویان و رشد گیاه جدید، رویان مقداری بزرگ می شود.
2) رویان خطی: رویان خطی، یعنی بذرهایی که رویان آنها از گروه قبلی بزرگتر است و در زمانی که رویان شروع به رشد می کند و گیاه جدیدی بوجود می آید، رویان بزرگتر می شود. مانند پامچال ها، زیتون و زبان گنجشک و . . .
3) رویان کوچک: رویان کوچک، مربوط به بذرهایی است که رویان آنها بیش از نصف بذر را پر کرده مانند لوبیا، گل میمون، گل اطلسی و . . .
4) رویان احاطه گر: رویا احاطه گر رویانی است که کل آندوسپرم (قسمتی از بذر است که مواد غذایی مورد نیاز جنین را تأمین می کند) را احاطه می کند. مانند گل لاله عباسی، تاج خروس و . . .
***گروه دوم بذرهای هستند که اندوسپرم ندارند و براساس پوشش و پوسته تقسیم بندی می شوند:
1) بذرهایی با پوشش سخت: بذرهایی که پوسته آنها سخت است و ورود آب را محدود می کند کانند گل شمعدانی، گل ختمی، پیچک صحرایی و . . .
2) بذرهایی با پوسته ی نازک با لایه لعاب دار: بذرهای که پوسته شان مانند گروه قبلی سخت نیست بلکه نازک است اما لایه ای لعاب دار روی آن را گرفته است مانند گل شب بو، بنفشه و اسطوخودوس
3) بذرهایی با پوسته خارجی چوبی: بذرهای وجود دارند که پوسته خارجی آنها چوب مانند است و پوسته داخلی شان تقریباً غیر قابل نفوذ (نیمه قابل نفوذ) است مانند گل حنا، حسن یوسف، صدفی و . . .
4) بذرهایی با پوسته بذری خارجی: بذرهای دیگر هستند که پوسته بذری خارجی دارند و این پوسته الیاف و لایه ای غشایی و نیمه تراوا دارد. (نیمه تراوا) یعنی این لایه به بعضی از مواد، مولکول ها و یون ها اجازه عبور از پوسته را می دهد. همچنین این لایه غشایی بقایای اندوسپرم را دارد.
**گروه سومی از بذرها وجود دارند که شاما هیچ کدام از دو گروه قبلی نمی شوند.
1) بذرهایی که رویان نابالیده و نابالغ دارند اما ذخیره مواد غذایی ندارند مانند گل ارکیده.
2) بذرهایی که رویان کوچک تغییر شکل یافته ای دارند که بذر را احاطه کرده اند مانند گندم
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا