سیستم های کاشت بذر
به طور کلی دو روش برای کاشت بذر وجود دارد: 1- بذرکاری مستقیم 2- ازدیاد به طریق غیر جنسی
در بذرکاری مستقیم، بذرها قبل از انتقال به جایگاه اصلی در زمین یا گلدان (بستگی به نوع گیاه دارد)، در زمینی سرپوشیده کشت می شوند و پس از رشد به محل اصلی منتقل می شوند. در مرحله کاشت بذر می توان از بذرکاری دست پاش و یا بذرکاری خطی استفاده کرد؛ که در مطالب قبلی توضیح داده شد. به عنوان مثال اگر دقت کرده باشید در روزهای پایانی سال، شهرداری ها در بخش های مختلف شهر گلکاری می کنند، در واقع گل ها را از جای دیگری به میدان ها و فضاهای سبز شهر می آورد و در این مکان ها قرار می دهند. همچنین کاشت نهال یکی دیگر از شکل های بذرکاری مستقیم است، چون بذر نهال در گلخانه یا زمین سرپوشیده کشت شده و پس از رشد به زمین اصلی منتقل می شود.
جایی که بذرها کاشته می شوند و تا زمان انتقال در آنجا رشد می کنند، «خزانه» گفته می شود. در خزانه بذر گیاهان در شیارهایی منظم و با فاصله در خاک ریخته می شوند، سپس با خاک و خاک برگ روی آنها پوشانیده می شود. از شروع زمان رشد بذرها مراقبت آنها از جهت آب، دما، کود دهی، دفع آفات و علف های هرز و . . . بسیار ضروری است، چون این مراقبت ها باعث رشد بهتر و بیشتر و پرورش گیاهی قوی می شود. بعضی از گیاهان مانند گل ها، اگر در زمین کاشته شدند، انتقال آنها به زمین دیگر باعث از بین رفتن شان می شود، بنابراین بهتر است بذر گل ها از همان ابتدا در گلدان کاشته شود.
از مزایای استفاده از این روش می توان طولانی تر کردن فصل رشد، انتقال نشاء به محیط اصلی پس از رفع خطر یخبندان، کاشت گیاهان با فاصله مناسب و کاهش برخی مشکلات جوانه زدن بذرها را نام برد.
روش دیگر کاشت بذر، ازدیاد به روش غیر جنسی است، در این روش بذری وجود ندارد و برای مراحل کاشت بخشی از گیاه استفاده می شود. در آینده این روش توضیح و انواع مختلف آن معرفی خواهند شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا