باغبانی
کاشت و پرورش گل و گیاه علاوه بر اینکه موجب زیبایی محیط اطراف شما می شود، تأثیر مثبتی نیز بر روحیه و خلق و خوی شما می گذارد. آموزش مهارت باغبانی و گلکاری تنها مخصوص پسران یا دختران نیست بلکه می توانند با یادگیری این مهارت یک تفریح و سرگرمی سالم برای خود ایجاد کنند. برای آموزش شیوه های متفاوت باغبانی و مراحل و شرایط رسیدگی به گل از شیوه کاشت و تکثیر گیاهان شروع می کنیم تا کم کم به مراحل هرس، طراحی و گل آرایی و . . . برسیم. ازیاد یا تکثیر گل و گیاه یعنی افزایش در تعداد گیاهان با استفاده از کاشت بذر ، قلمه ،ریشه ، برگ ، ساقه زیرزمینی، پاجوش یا پا گیاه ، تنه جوش، پیاز و بالاخره خوابانیدن گیاه به روش های مختلف . تمامی این روش ها در دو تقسیم بندی کلی جا می گیرد 1- تکثیر جنسی و 2- تکثیر غیر جنسی. روش اول شامل اقداماتی مانند کاشت بذر، پیاز، نهال و . . . می شود که خود گیاه در سنین مختلف کشت می شود و روش دوم شامل شیوه هایی می شود که از گیاه مادر یا همان گیاه اصلی سلول های زنده دریافت و در جای دیگر کاشته می شوند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا