مدیر امور اداری
به شخصی که در ادارات و سازمان ها فعالیت های شرکت را سر و سامان می دهد و برای انجام بهتر تصمیمات و فعالیت های آینده برنامه ریزی می کند و بر فعالیت ها و برنامه های در حال اجرا نظارت، هدایت و پشتیبانی می کند؛ «مدیر امور اداری» می گویند. اگر اداره و شرکت کوچک باشد تنها یک نفر مدیر امور اداری وجود دارد اما در ادرات و سازمان های بزرگ برای هر بخش مدیری وجود دارد مثلاً امور مربوط به کارمندان و یا امور همایش ها و . . . هر کدام یک مسئول امور ادرای دارد. علاوه بر نظارت و هماهنگی امور، مدیر امور ادرای وظیفه دارد مسائل مربوط به استخدام، تشویق، انتقال و جا به جایی، امور خدماتی و رفاهی، امور بیمه و . . . . را بررسی و کنترل کند. چنانچه ادراه مورد نظر همایش، کنفرانس و . . . . داشته باشید این وظیفه مدیر امور ادری است که به نحوه برگزاری و امکانات مورد نیاز و . . . توجه و نظارت کافی داشته باشد. همچنین وظیفه نظارت بر انبارداری، تهیه کالا و تجهیزات مورد نیاز برای اداره، نگهداری کالاها و . . . و یا تعیین مسئول برای این بخش ها بر عهده مدیر امور اداری است.
بنابراین و با توجه به توضیحات بالا افرادی می توانند به خوبی در چنین پستی خدمت کنند و موفق باشند که روابط عمومی بالایی داشته باشند و بتوانند با افراد با سلایق و خلقیات مختلف به نحو مناسب ارتباط برقرار کنند چون یک مدیر اداری موفق برای اینکه بهتر بتوانند به امور اداره و کارمندان رسیدگی کنند و برنامه های شرکت را به نحو احسن پیش ببرند لازم است که با افراد و ادارات مختلف در ارتباط باشند و از خدمات مختلفی استفاده کنند. همچنین افرادی که زود خسته می شوند و تحمل ساعات کاری طولانی را ندارند برای این سمت مناسب نیستند چون ممکن شرایطی پیش آید که مدیر امور اداری مجبور باشد ساعت هایی بیشتری را برای انجام وظایفش در محل کار بماند. بنابراین اگر فرد با حوصله، منضبط و فعالی هستید می توانید در این شغل موفق باشید. شما در تصاویر زیر می توانید چارت اداری مربط به حوزه معاونت امور اداری یک سازمان و یا اداره بزرگ را ببینید.

موفق باشید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا