میکروبیولوژیست
میکروبیولوژیست (کارشناس میکروبیولوژی)

اگر به تحقیق و پژوهش علاقه مندید؟ اگر این استعداد را در خود می بینید که می توانید مسائل را به راحتی درک و تجزیه و تحلیل کنید؟ و اگر صبر و حوصله ی زیادی دارید و از انجام چندین باره ی یک فعالیت، آزمایش و . . . خسته و ناامید نمی شوید؟ . . . فکر می کنم می توانید به «میکروبیولوژی» به عنوان یکی از گزینه های شغلی آینده تان فکر کنید.
«میکروبیولوژی دانشی است که به شناخت میکروارگانیسم‌ ها یا جانداران بسیار ریز می پردازد.» جاندارانی مانند باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و تک سلولی ها.
میکروبیولوژیست ها، در آزمایشگاه ها میکروارگانیسم ها را بررسی و شناسایی و دسته بندی می کنند. نفع و ضرر آنها را مشخص و برای کنترل و درمان بیماری های عفونی، کنترل آلودگی های محیط زیست و شیوع مواد سمی، کنترل کیفیت مواد غذایی و استفاده بهینه و مناسب از میکروارگانیسم‌ ها در تولید مواد غذایی جدید و بهینه کردن مواد غذایی موجود، تهیه و آزمایش داروهای جدید و . . . از آنها استفاده می کنند. مانند لوئی پاستور که نقش باکتری ها در بروز بیماری را شناخت و واکسن ضد هاری را کشف کرد. او یکی از میکروبیولوژیست های برتر دنیا است.

میکروبیولوژی در چند بخش فعالیت می کند:
پزشکی، غذایی و صنعتی

میکروبیولوژی پزشکی:
در این بخش میکروب های بیماری زا برای انسان بررسی می شوند. البته این بخش در مقایسه با شاخه های دیگر میکروبیولوژی فعالیت کمتری دارد چون تعداد میکروب های بیماری زا بسیار کمتر از میکروب های مفید است.

میکروبیولوژی غذایی:
در این بخش از میکروب ها برای تولید مواد غذایی کمک می گیرند.

میکروبیولوژی صنعتی:
در این بخش از میکروب های مفید؛ در تولید مواد صنعتی مانند اسیدها و کودها، در رفع آلودگی های محیط زیست، در شناسایی آفات گیاهی و راه های مقابله با آنها، در استخراج فلزات سنگین، در تصفیه نفت و ... استفاده می کنند.

همان طور که قبلاً گفته شد برای ورود به این رشته به ذهن جستجوگر، حافظه خوب، قدرت تجزیه و تحلیل مناسب، داشتن صبر و حوصله زیاد، مهارت خوب در حل مسأله، دقت بالا، توجه به جزئیات و توانایی کار گروهی نیاز است. علاوه بر اینکه باید اطلاعات خوب و کافی درباره رشته داشته باشید و همیشه تلاش کنید تا از تازه ترین یافته های علمی مطلع باشید.

برای ورود به رشته میکروبیولوژی باید در دبیرستان در رشته «علوم تجربی» دیپلم بگیرید. این رشته یکی از گرایش های زیست شناسی است و تا مقطع دکترا نیز امکان ادامه تحصیل دارد. میکروبیولوژى عمومی، میکروبیولوژى محیطی، میکروبیولوژى صنعتی، قارچ شناسى، ویروس شناسی، باکترى شناسی، تک یاخته شناسى و … از جمله دروس اختصاصى این گرایش هستند.

میکروبیولوژیست ها می تواند در سازمان ها و مراکزی مانند سازمان های حوزه بهداشت و درمان، آزمایشگاه های پاتولوژی و میکروب شناسی بیمارستان ها، پژوهشگاه های نفت و همچنین در بخش های تحقیقاتی صنایع غذایی و دارویی، کشاورزی، محیط زیست و ... مشغول به کار شوند یا به عنوان پژوهشگر در این زمینه فعالیت کنند.
البته باید توجه داشته باشید که حوزه ی کاری این رشته با رشته «علوم آزمایشگاهی» مشترک است و امکان پذیرش و استخدام آنها بیشتر از کارشناسان میکروبیولوژی است زیرا فعالیت های عملی رشته علوم آزمایشگاهی بیشتر از میکروبیولوژی است. اما نگران نباشید می توانید با ادامه تحصل در مقاطع بالاتر شانس بیشتری برای استخدام داشته باشید.


موفق باشید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا