رشته های نظری دبیرستان (1)
الف) رشته ریاضی:

نام این رشته به خوبی معرف آن است. دروس اصلی این رشته ریاضی و فیزیک است. کسانی که به این رشته علاقه دارند باید قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشند و ضمناً برای به دست آوردن نتیجه درست بتوانند با صبر و حوصله برخورد کنند. علاوه بر این باید قدرت تجزیه و تحلیل و ترسیم اشکال فضایی و قدرت درک و تجزیه سریع مسائل را داشته و مهم تر از همه باید به ریاضی علاقه مند باشند. سایر دروس این رشته شیمی، هندسه، حسابان، جبر و احتمال و آمار و مدل سازی است. رشته های دانشگاهی ریاضی اکثر رشته های مهندسی را دربرمی گیرد مانند مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد و . . . اما علاوه بر آنان رشته هایی مانند ریاضی، فیزیک و شیمی را که هر کدام شامل محض و کاربردی و شاخه های جزئی تر می شوند، نیز شامل می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا