رشته های نظری دبیرستان (2)
ب) رشته تجربی:
با شنیدن نام رشته تجربی همه بلافاصله به یاد رشته پزشکی و سایر رشته ای درمانی و بیمارستانی می افتند. کسانی که به رشته ی تجربی علاقه مندند باید هم توانایی درک و تجزیه و تحلیل دروسی مانند فیزیک و شیمی را داشته باشند و هم بتوانند به خوبی و در زمان کافی و مناسب دروسی مانند زیست شناسی را درک و حفظ کنند. همچنین دانش آموزان این رشته باید به دروس آزمایشگاهی علاقه مند باشند چون علاوه بر شیمی ممکن است از آنها خواسته شود که حیوان و جانور کوچکی را تشریح کنند و درباره ویژگی های جسمی او در کلاس به صورت عملی صحبت کنند، بنابراین دانش آموز این رشته باید به گیاهان، جانوران و . . . علاقه و انگیزه ی کافی برای انجام دروس عملی این چنین را داشته باشد. دروس این رشته شامل زیست شناسی، ریاضی و آمار، فیزیک، هندسه، شیمی و زمین شناسی می شود. رشته های دانشگاهی این رشته به انسان، طبیعت و حیوانات مرتبط است. یعنی دانش آموز این رشته می توانند رشته هایی مانند پزشکی، پرستاری، داروسازی، مامایی و . . . یا رشته هایی مانند مهندسی منابع طبیعی، علوم دامی، کشاورزی، خاک شناسی، باغبانی، زراعت، آب و . . . یا رشته هایی مانند زیست شناسی، جانورشناسی و . . . یا دامپزشکی را انتخاب کند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا