رشته های نظری دبیرستان (3)
ج) رشته علوم انسانی:
این رشته کاملاً به حافظه شما وابسته است، یعنی 90% دروس این رشته باید به حافظه سپرده شوند. کسانی که به این رشته علاقه مندند باید به ادبیات فارسی و عربی تسلط داشته باشند. همچنین باید بتوانند حجم زیادی از مطالب دروس ادبیات، دستور زبان، آرایه های ادبی، تاریخ ادبیات، تاریخ و جغرافیا، فلسفه، منطق، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد را درک و حفظ کنند و همچنین ریاضی و آمار را تجزیه و تحلیل کنند. رشته ی علوم انسانی رشته های دانشگاهی زیادی دارد مانند زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، حقوق، فلسفه، باستان شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم اقتصاد، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی و . . . همچنین برخی از رشته های دانشگاهی علوم انسانی بین رشته ای هستند یعنی سایر گروه ها نیز می توانند انتخاب کنند مانند روانشناسی، مدیریت، حسابداری و . . . باید توجه داشته باشید که در کنکور سراسری بیشترین داوطلب کنکور در این گروه آزمون می دهد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا