رشته های نظری دبیرستان (4)
د) رشته علوم ومعارف اسلامی:
کسانی که به این رشته علاقه مندند باید تسلط و علاقه زیادی به زبان عربی داشته باشند چون در این رشته باید دروسی را بخوانند که بیشتر به زبان عربی هستند همچنین برای موفقیت در درس ها به تحقیق و پژوهش نیازمندند و برای این کار باید بیشتر از منابع عربی استفاده کنند. در این رشته درس دین و زندگی که جز دروس مشترک تمام رشته است حذف شده و به جای آن اخلاق اسلامی، تفسیر و اصول عقاید را قرار داده تا دانش آموزان به صورت تخصصی علوم دینی را مطالعه کنند. از دروس اصلی این رشته می توان زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی، تفسیر علوم قرآنی، اصول عقاید، قرائت و تجوید قرآن، تاریخ اسلام، آشنایی با مفردات قرآن، اخلاق، فن سخنوری را نام برد. همچنین فلسفه و منطق، جامعه شناسی و ریاضی و آمار جز دروس این رشته است. دانش آموزان این رشته هم می توانند در آزمون های حوزه علمیه و هم می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند. دانش آموزان این رشته می توانند رشته های علوم انسانی مثل الهیات، حقوق، زبان و ادبیات عربی و . . . را انتخاب کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا