رشته های هنرستان- بخش دوم
ب) رشته های کار و دانش
عنوان این رشته به خوبی معرف ویژگی هایش است. در این رشته هنرجویان ضمن آموزش تئوری رشته های کاربردی مختلف در کارگاه های متنوع خود به صورت عملی می آموزند و تمرین می کنند. همان طور که گفت رشته فنی حرفه های و کار و دانش تنها در تعداد رشته ها متفاوت اند و در سایر موارد شبیه به هم هستند، بنابراین از ذکر توضیحات اضافی خودداری می کنیم. این رشته در سه زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی رشته های زیر را دارد.
در شاخه صنعت رشته هایی مانند شیمی: صنایع دارویی، شیمی صنعتی؛ عمران: راه، معماری، ساختمان، نقشه برداری؛ پوشاک: کفاشی و سراجی، خیاطی؛ صنایع دستی: هنر فرش، صنایع مستظرفه؛ مکانیک: چاپ ونشر، نساجی، معدن، کاربرد ماشین آلات، عیب یابی و تعمیر، صنایع دریایی، تأسیسات، صنایع چوب، ساخت و تولید، صنایع فلزی؛ برق: مکاترونیک، کنترل، الکترومکانیک، الکترونیک، الکتروتکنیک، کامپیوتر، سرامیک : سفالگری، صنایع شیشه ای وجود دارد.
در شاخه خدمات رشته های فنی و حرفه ای شامل خدمات غذایی: شیرینی پزی، آشپزی، کنترل و تولید مواد غذایی؛ خدمات اجتماعی : آتش نشانی، حفاظت و ایمنی، مهمانداری؛ کاربرد زبان های خارجه: کاربرد زبان انگلیسی، کاربرد زبان آلمانی، کاربرد زبان فرانسه، کاربرد زبان عربی، کاربرد زبان ژاپنی؛ فرهنگ و هنر: هنر در خانه، مدیریت خانواده، چاپ و نشر، هنر های نمایشی، فرهنگی ادبی، طراحی فرش، هنرهای تجسمی، هنر های تزیینی؛ مالی اداری : بازرگانی، اداری مالی؛ بهداشت ودرمان :کنترل شیمیایی میکروبی، دندانسازی، علوم دارویی می شود.
در شاخه کشاورزی رشته های فنی و حرفه های شامل موارد زیر می شوند: حشرات مفید : پرورش کرم ابریشم، پرورش زنبور عسل؛ جنگل ‏‎، مرتع و آبخیز : آبخیز داری؛ مرتع داری، جنگل داری؛ آب و خاک : کاربرد آبیاری تحت فشار، گیاه پزشکی؛ صنایع غذایی : فرآورده های شیلاتی، فراورده های گوشتی، فرآورده های لبنی؛ ماشین های کشاورزی : کاربرد ماشین های کشاورزی، تعمیر ماشین های کشاورزی؛ امور دامی و شیلات : آبزیان، پرورش دام ،پرورش طیور؛ امور زراعی و باغی : باغبانی، زراعت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا