ماه را بهتر بشناسید(1)
این مطالب شما را کمک می کند تا با موقعیت های گوناگون ماه و آنچه که ما در روی زمین از ماه می بینیم، آشنا شوید. این مطالب به دلیل حجم زیاد و اهمیت آنها در دو بخش ارائه می شود. پیشنهاد می کنیم برای فهم و درک بهتر مطالب آزمایش موجود را انجام دهید.

حالت های مختلف ماه

درخشش ماه به دلیل تابش نور خورشید بر سطح آن است. همچنان که ماه دور زمین می چرخد ما هم بخش های مختلف روشن آن را می بینیم. برای انجام این آزمایش به چراغ قوه و دو عدد جسم کروی نیاز داریم که بهتر است یک توپ پینگ پونگ و یک گریپ فروت انتخاب کنیم.

نیمه پنهان ماه

اگر چه ماه حول محورش می چرخد، اما همواره سمت ثابتی از آن به طرف زمین است. ماه برای یک گردش کامل به دور زمین به 3/27 روز زمان نیاز دارد، از آنجا که جهت گردش ماه به دور خودش و چرخش آن به دور زمین حول یک محور می باشد، لذا ما هرگز روی دیگر ماه را نمی بینیم. در سال 1959 زمانی که فضاپیمای روسی به نام لونا 3 از پشت ماه عبور کرد و عکس هایی از آنجا گرفت، ستاره شناسان توانستند برای اولین بار نیمه پنهان ماه را ببینند.

نیمه پنهان ماه، برای مشاهده فضا و کاوش در آسمان بسیار مطلوب است، زیرا تلسکوپ های بصری مجبور نیستند به فضا از پشت یک جو تیره نگاه کنند. به علاوه کره ماه حدود 3500 کیلومتر قطر دارد و می تواند همچون یک محافظ از اختلاف امواج رادیویی زمین در سایر امواج جلوگیری کند، درست مانند یک سپر؛ در تصویر فوق یک پیشنهاد برای تأسیس پایگاه نجومی در نیمه پنهان ماه را مشاهده می کنید. در این پایگاه تعداد زیادی گیرنده های رادیویی به کاوش در فضا مشغول خواهند شد.
چراغ قوه را روی میز یا (همان طور که در تصویر نشان داده ایم) به پشت صندلی محکم کنید. زمین یا به عبارتی گریپ فروت و ماه یعنی توپ تخم مرغی را روی میز قرار دهید. دقت کنید تا نور خورشید یعنی چراغ قوه روی هر دوی آنها بتابد.

ادامه مطالب را در بخش دوم بخوانید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا