مریخ
سیاره سرخ رنگ که در زبان فارسی آن را «بهرام» و در زبان عربی «مریخ» می خوانند، چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است. در افسانه ها آمده که مریخ در آسمان پنجم قرار دارد و نشانه جنگ، خونریزی و خصومت است و به همین دلیل آن را نحس می دانند.
مریخ در مداری طولانی تر و با سرعتی کمتر از زمین حرکت می کند. مریخ تقریباً یک دوم زمین است و ۶۷۹۰ قطر دارد. مریخ دارای فاصله متوسط از خورشید است و تقریباً به اندازه نصف نوری که از خورشید به زمین می رسد را دریافت می کند به همین دلیل از نظر نور و گرما، مریخ مانند زمستان های زمین است. طول روزهای مریخ 24 ساعت و 37 دقیقه است. مریخ مانند زمین فصل های مختلف دارد و این به خاطر 24 درجه کج بودن مریخ است، درست مانند زمین. زمین مریخ سرخ رنگ است و این سرخی در آسمان شب هم دیده می شود. جوّ مریخ شامل 95درصد دی اکسید کربن، ۳ درصد نیتروژن، ۱٫۶ درصد آرگون و فقط مقدار ناچیز اکسیژن و آب است. جو مریخ بسیار رقیق است، به طوری که فشار جوی سطح آن، معادل یک صدم فشار جو زمین در سطح دریاست و به همین دلیل دمای هوا هم به سرعت تغییر می کند یعنی بعد از طلوع خورشید تنها چند لحظه دمای هوا به بالای 20 درجه افزایش می یابد و همچنین دمایی که نزدیک سر خود احساس می کنید با دمایی که پاهای شما احساس می کند نزدیک به 20 درجه اختلاف دارد. در مریخ گردش به دور خورشید در حدود دو سال طول می کشد و در طول این گردش نسبتاً به زمین نزدیک می شود. وقتی چنین وضعی که به تقابل مریخ موسوم است پیش می آید مناسب ترین هنگام برای مشاهده و مطالعۀ این سیاره با دوربین نجومی است و موقعی که طرح های مسافرت با سفینه های فضایی تکمیل شود، احتمالاً به هنگام تقابل این سفر عملی خواهد شد. مریخ دو قمر دارد، یکی از آن ها که فوبوس نامیده می شود 15 کیلومتر قطر دارد و قطر دیگری که دیموس خوانده می شود 8 کیلومتر است. بسیاری از دانشمندان پذیرفته اند که نوعی حیات در مریخ وجود دارد. این مسأله که در این سیاره موجودهای عالی هستند یا نه، هنوز بی جواب است. اما کاملاً محتمل به نظر می رسد که گیاهان ابتدایی از نوع گل سنگ و خزه در آنجا وجود داشته باشد. در گذشته منجمان مشهوری همچون پروفسور لاول امریکایی بر این عقیده بودند، خطوط مستقیمی که نخستین بار به وسیله ستاره شناس ایتالیایی شیپارلی روی سطح مریخ دیده شدند، کانال هایی هستند که مریخی ها ایجاد کرده اند. اما امروزه دانشمندان بسیاری پیرو این عقیده نیستند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا