کپلر، سیاره ای شبیه به زمین
در پایان ماه اکتبر سال 2013 ، دانشمندان خبر کشف سیاره‌ی فراخورشیدی جدیدی را اعلام کردند که از نظر اندازه و ترکیب بسیار شبیه به زمین است، این سیاره توسط تلسکوپ کپلر [1] کشف شد و به همین دلیل این سیاره را آن را کپلر ۷۸-b نامیدند.کپلر سیارات احتمالی فراخورشیدی را در زمان گذر آنها از برابر ستاره ‌های میزبانشان با کم و زیاد شدن نور آنها شناسایی می‌کرد.
این سیاره نه تنها به اندازه زمین بوده بلکه از نسبت مشابه آهن و سنگ برخوردار است. این سیاره هر ۸٫۵ ساعت یک بار به دور ستاره‌ی مادر خود می چرخد و در فاصله‌ی ۱٫۵ میلیون کیلومتری آن قرار دارد. البته دانشمندان معتقدند این سیاره احتمالا در چند میلیارد سال آینده توسط میزبانش بلعیده خواهد شد. دمای سطح کپلر ۷۸-b چیزی حدود ۲۰۰۰ درجه‌ی سانتی گراد تخمین زده شده است و به همین دلیل این سیاره قابل سکونت نیست.
تراکم کپلر ۷۸-b و زمین نیز بسیار به هم نزدیک است. دو تیم مستقل از ستاره شناسان با استفاده از ابزار زمینی موفق به اندازه گیری تراکم کپلر شده و به این نتیجه رسیدند که تراکم زمین ۵٫۵ گرم بر سانتیمتر مکعب بوده که در مقایسه با آن تراکم کپلر-۷۸b حدود ۵٫۳ گرم بر سانتیمتر مکعب است. این نتایج نشان می دهد که این سیاره از تراکم مشابه زمین برخوردار بوده و عمدتا از آهن و سنگ ساخته شده است.
پاورقی
1- یک تلسکوپ فضایی ساخت ناسا است که باهدف کشف سیارات فراخورشیدی مشابه زمین به فضا پرتاب شده‌ است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا