عُطارِد (تیر)
عُطارِد یا تیر کوچکترین، سریعترین و نزدیک ترین سیاره به خورشید است. این سیاره کوچک 000/000/58 کیلومتر با خورشید فاصله دارد. این سیاره تندرو با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه در 88 روز یک بار به دور خورشید می چرخد، یعنی سال آن 88 روز است. در این مدت یکبار نیز به دور محورش می گردد، از این رو همیشه فقط یک روی این سیاره به طرف خورشید است و شب و روز آن مفهومی ندارد. به این ترتیب اگر روی تیر زندگی کنیم، هر دو سال یک بار، یک شبانه‌روز را تجربه خواهیم کرد.
تندرو بودن عطارد دیدن آن را مشکل کرده و شاید به همین دلیل است که ایرانیان باستان آن را «تیر» و یونانیان آن را «پیک خدایان» نامیده اند.
حرارت در نیمکره آفتابی عطارد به حدی است که برای ذوب فلز کفایت می کند و نیمکره ظلمانی آن از پایین ترین درجه حرارتی که ممکن است در روی زمین وجود داشته باشد، سردتر است. به احتمال نزدیک به یقین در عطارد حیات نیست. به خصوص به زحمت می توان گفت که در آنجا جوی وجود دارد. عطارد کوچکترین سیارۀ منظومۀ ماست و قطری برابر 5000 کیلومتر دارد. اما با این حال عطارد میدان مغناطیسی نیرومندی دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا