خورشید
خورشید ستاره ای است که در حدود 000/000/150 کیلومتر از زمین فاصله دارد قطر آن برابر 000/391/1 کیلومتر یعنی تقریباً 109 برابر قطر زمین می باشد و 000/324 مرتبه از زمین سنگین تر است. خورشید را می توان به کوره اتمی بزرگی تشبیه کرد که در آن پیوسته هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود و در نتیجه این تبدیل نور و روشنایی و انرژی به وجود می آید. مقدار انرژی که از خورشید به زمین می رسد 000/810/1 اسب بخار در هر کیلومتر مربع است. سطح خورشید حرارتی در حدود 6000 درجه سانتیگراد دارد و حرارت مرکز آن تصور می رود به رقم گیج کننده 000/000/20 درجه سانتیگراد برسد.
حجم خورشید 000/300/1 برابر حجم زمین و تراکم گاز در سطح آن هزار بار کمتر از اتمسفر زمین است. دانشمندان بزرگی که درباره پیدایش و مرگ ستارگان تحقیقاتی کرده اند عمر این ستاره سوزان را دست کم تا 000/000/000/5 سال تخمین زده اند.
«از نظر شیمیایی سه-چهارم جرم خورشید را هیدروژن و باقی‌ مانده آن را بیشتر هلیم می ‌سازد. پس از هیدروژن و هلیم، عنصرهای سنگین از سازندگان دیگر خورشید اند که عبارتند از: اکسیژن، کربن، نئون و آهن و... این عنصرها، سازندهٔ ۱٫۶۹٪ از جرم خورشید اند که خود این مقدار ۵٬۶۲۸ برابر جرم زمین است.»
نکته جالب درباره خورشید اینکه، هیچ گاه منفجر نمی شود، در واقع «انفجار نهایی یک ستارهٔ سنگین را ابرنواختر می‌ نامند ولی خورشید ما هیچ‌گاه انفجاری این ‌چنین را تجربه نخواهد کرد چرا که کمترین جرم مورد نیاز برای رخداد یک ابرنواختر، هشت برابر جرم خورشید ما است.»
خورشید در رده بندی طیفی در دسته «27 G» قرار دارد و در اصطلاح به آن «کوتوله زرد» می گویند چون پرتوهای قابل رؤیت در طیف نوری آن بیشتر متمایل به سبز و زرد است. البته باید خورشید از سطح زمین سفید رنگ دیده شود اما چون پراکندگی نور آبی در جو وجود دارد، زرد رنگ دیده می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا