تماشای ستاره ها- صورت فلکی
با استفاده از چشمان خود می توانید هزاران ستاره در آسمان شب ببینید. اگر دقیق تر به ستاره ها نگاه کنید، متوجه می شوید که برخی از آنها پرنورترند. ستاره های پرنور با هم شکل هایی را در آسمان می سازند که هر بار به آسمان نگاه کنید، آنها را تشخیص می دهید. این شکل ها، صورت فلکی نام دارند. بطليموس اخترشناس يوناني فهرست 48 صورت فلكي را در نيمكره شمالي گردآوري كرده که نام برخی از آنها را در فهرست زیر می بینید:

1- عقاب 2- آندروميدا (امرا المسلسله) 3- بره (حمل) 4- كالسكه ران (ممسك الاعنه) 5- ارابه ران (عوا) 6- زرافه 7- خرچنگ (سرطان) 8- سگ‌هاي تازي 9- ذات الكرسي 10- قيفاووس 11- قيطس 12- گيسوان برنيكه 13- كرونا شمالي 14- ماكيان (دجاجه) و15- دلفين 16- اژدها (تنين) 17- قلعه الفرس (اسب) 18- دو پيكر (جوزا) 19- هركوس (جاثي علي ركتبيه) 20- شجاع 21- چليپاسه 22- شير (اسد) 23- شير خرد (شير اصغر) 24- سياهگوش (فهد) 25- چنگ رومي (شلياق) 26- حوا 27- شكارچي (جبار) 28- اسب بزرگ (فرس اعظم) 29- برساووش 30- حوت (ماهي) 31- پيكان (سهم) 32- حيه 33- ثور 34- مثلث 35- دب اكبر (خرس بزرگ) 36- دب اصغر (خرس كوچك) 37- سنبله (عذرا)
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا