حرکت ستارگان در آسمان
امروزه ثابت شده است که ستارگان آسمان در حال حرکت هستند اما آنقدر از ما دورند که این حرکت از نظر ما بسیار ناچیز می آید. این حرکت را به دو طریق می توان آشکار ساخت: 1-عکس برداری 2- کمان قوسی

تغییر ظاهری موقعیت ستارگان در آسمان؛ با عکس برداری های طولانی مدت با دستگاه های پیشرفته امکان پذیر است.

از آنجایی که ستارگان دارای فاصله بسیار زیادی از زمین هستند، تغییر ظاهری آن ها در آسمان بسیار کم و ناچیز است و به همین خاطر جابه جایی آن ها با واحد کمان قوسی در سال بیان می شود. به دلیل تغییر تدریجی و به ظاهر کند موقعیت ستارگان در آسمان، شکل ظاهری صورت های فلکی نیز در طی هزاران سال دچار تغییر و دگرگونی می شود. اگر فاصله ستاره ای از زمین را بدانیم با اندازه گیری هایی که روی این تصاویر انجام می گیرد، می توان «سرعت مماسیّ» آن ستاره را اندازه گرفت. یعنی «سرعت عمود بر خطّ دید ستاره» را حساب کرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا