چند نکته درباره خورشید- بخش اول
1- گاهی اوقات جریان هایی بلند و حلقه ای شکل از گاز که به آن زبانه می گویند از خورشید جدا و در فضا منتشر می شود. این گازها با سرعتی معادل 600 کیلومتر در ثانیه در فضا زبانه می کشند. برجستگی ها یا زبانه های کوچک با عمر کوتاه را سنبله یا شراره می نامند.

2- زمین در مقایسه با خورشید بسیار کوچک است. خورشید به قدری بزرگ است که برای پر کردن قطر آن به 109 زمین دیگر نیاز است. یا به عبارت دیگر برای پر کردن سطح خورشید حدود 1،3 میلیون کره به اندازه زمین نیاز است.

3- نقاط تیره روی سطح خورشید را لکه های خورشیدی می نامند. لکه ها حدود 2000-1000 درجه سانتیگراد خنک تر از سطح خورشید هستند و بنابراین از نقاط دیگر درخشندگی کمتری دارند لکه های خورشیدی غالباً به صورت جفت ظاهر می شوند لکه ها در عرض چند ساعت ظاهر می شوند و ممکن است برای ماه ها در سطح خورشید باقی بمانند.

4- سطح خورشید همواره در حال تغییر است. گازهای چرخان و فوران که آن ها را زباله می نامند، اصولاً هنگام تشکیل لکه های خورشید شکل می گیرند. زبانه های اطراف لکه های خورشید فعال ترند و انفجارهایی که در مجاورت این لکه ها رخ می دهد انرژی زیادی تولید می کنند. گاهی اوقات این انفجارها با زمین برخورد کرده و طوفان مغناطیسی ایجاد می کنند که در ارتباطات رادیویی زمین اختلال پدید می آورد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا