چند نکته درباره خورشید- بخش دوم
1- درجه گرما در مرکز خورشید تا حد بسیار باور نکردنی یعنی تا 15 میلیون درجه سانتیگراد بالا می رود.

2- قسمت بیرونی خورشید منطقه انتقال نامیده می شود. در این محدوده گازهایی که از سطح خورشید خارج می شوند. به طرف بالا صعود می کنند؛ سپس سرد می شوند و دوباره به سوی سطح خورشید باز می گردند.

7- سطح خورشید را فتوسفر می نامند. در این قسمت درجه حرارت تا حدود 6000 درجه سانتیگراد هم می رسد اولین بخش بالایی فتوسفر را کروموسفر می نامند و لایه ای است نازک از گازها و درجه دمای آن تا میزان 4500 درجه سانتیگراد پایین می آید.

8- اطراف هسته خورشید منطقه پرتو افشانی گازهای گرم است. این منطقه مسیر عبور پرتوها از مرکز خورشید به سطح آن است.

9- منظومه شمسی شامل خانواده سیارات، اقمار، سیارک ها، ستاره های دنباله دار و گازها و غبارهایی است که تمام آنها به دور خورشید در گردشند. خورشید به تنهایی 750 مرتبه بزرگ تر از بقیه اعضای منظومه شمسی است. نیروی جاذبه بسیار بزرگ خورشید هر چیزی را تا محدوده بیش از 600 کیلومتری محصور کرده و مجبور می کند تا به دورش در گردش باشند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا