ستاره ها چقدر بزرگ اند؟
ما حداقل اندازه یک ستاره را به طور مستقیم می توانیم بسنجیم، زیرا این ستاره به ما نزدیک است. این همان ستاره منظومه ما خورشید است. قطر خورشید حدود 1400000 کیلومتر (109 برابر قطر کره زمین) است. اخترشناسان خورشید را ستاره ای معمولی می دانند. ستاره های کوچکتر کوتوله لقب گرفته اند و ستاره های بسیار بزرگ، غول ستاره های غول سرخ بسیار بزرگتر از خورشیدند و ستاره های ابرغول حتی از آنها هم بسیار بزرگترند. قطر بعضی از ابرغولها به 400 میلیون کیلومتر می رسد. طوری که اگر به جای خورشید در منظومۀ شمسی قرار گیرند. زمین را در خود می گیرند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا