آیا در سیاره های دیگر حیات وجود دارد؟
شرایط سیاره های دیگری که در منظومۀ شمسی وجود دارند. به گونه ای است که احتمالاً امکان حیات در آنها نیست. سطح سایر سیارات بسیار محکم و غیر قابل کشت است. اما دانشمندان به دورترها چشم دارند. در سال 1974، دریک و ساگان پیامی را حاوی اطلاعاتی مانند شکل DNA انسان ، تصویر یک انسان ، منظومه شمسی و تلسکوپ آرسیبو به صورت پیام رادیویی از یک تلسکوپ بزرگ در پورتوریکو به فضا ارسال کردند. آنها ستاره متراکمی با نام 13 M را در فاصله 25000 سال نوری نشانه گیری کردند. M13 یکی از نزدیک ترین مجموعه ستارگان کشف شده تا آن زمان نسبت به ما بود که احتمال میرفت موجود زنده ای در آنجا زندگی کند. این پیام با سرعت نور حرکت می کند، بنابراین برای دریافت پاسخ آن باید 50000 سال صبر کنیم!
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا