به سوی فضا
از اوایل دهه 1950 شوروی (سابق) و امریکا مسابقه ای را برای رسیدن به فضا آغاز کردند. در سال 1957 شوروی نخستین ماهواره را به نام اسپوتنیک 1 به فضا پرتاب کرد. چهار سال بعد، فضانورد شوروی به نام یوری گاگارین با سفینۀ وستوک 1 به مدار زمین پرتاب شد. سفر او به دور زمین کمتر از 2 ساعت طول کشید، اما نخستین سفر انسان به فضا بود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا