تاکسی فضایی
پژوهشگران ناسا و شرکت هوا - فضای بوئینگ و اسپیس‌ایکس تصمیم دارند تا سال 2015 یا 2016 تاکسی فضایی طراحی و از سال 2017 انتقال فضانوردان را آغاز کنند. این تاکسی که شکل پیشرفته کپسول فضایی CST-100 است مأموریت داشت برای اولین بار فضانوردان ناسا را به ایستگاه بین المللی منتقل کند. اما بوئینگ CST-100 یا همان تاکسی فضایی برای برای حمل خدمه و محموله، هر دو به ایستگاه فضایی بین المللی و همچنین دیگر ايستگاه‌هاي مدار نزديك زمین طراحی شده است. CST-100 در حال حاضر به عنوان یک فضاپیمای قابل استفاده مجدد طراحی شده است که هر کپسول فضایی قادر است تا 10بار به فضا پرتاب شود و به زمین برگردد. در حال حاضر این فضاپیما دو بخش برای خدمه و کارمندان دارد، هر کپسول نیز برای انتقال 7 فضانورد طراحی شده است البته می تواند هر دو مسافرین و بار و محموله را نیز به ایسگاه فضایی منتقل کند. ناسا امیدوار است در آینده نزدیک بتواند از نمونه‌هاي تجاري فضاپيماهاي خصوصي باري و كپسول‌هاي فضايي براي انتقال فضانوردان به ايستگاه بين‌المللي استفاده كند.
ناگفته نماند که پس از تکمیل مراحل مختلف پروازهای آزمایشی و دریافت تأییدیه از سوی ناسا، هر شرکت حداقل دو و حداکثر شش پرواز سرنشین‌دار را به ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) انجام خواهد داد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا