کشف سیاره ‌ای شبیه زمین در منظومه ‌ای دیگر
سال هاست که دانشمندان فضایی تلاش می کنند تا سیاره ی قابل سکونت دیگری مانند زمین پیدا کنند. 16 سال پیش دانشمندان مطالعه بر سیاره ای در منظومه ی دیگر را شروع کردند اما از آنجا جهت حرکت این سیاره به دور خود به گونه ای بود که 16 سال طول می کشید، این مطالعات تا امروزه به طول انجامید. اما بالأخره دانشمندان توانسته اند سیاره ای مشابه کره زمین را در نزدیک ترین فاصله با منظومه شمسی، شناسایی و کشف کنند.
«پروکسیما بی» (Proxima B) سیاره فراخورشیدی در مدار ستاره پروکسیما قنطورس -نزدیکترین ستاره به خورشید-، در فاصله حدود ۴٫۲ سال نوری (۱٫۳ پارسک، ۴۰ تریلیون کیلومتر، ۲۵ تریلیون مایل) از زمین و در صورت فلکی قنطورس قرار دارد.
«پروکسیما قنطورس» نزدیک ترین خورشید به خورشید منظومه ی شمسی در کیهان است و جزئی از سامانه ستاره ای آلفا قنطورس به شمار می رود. این ستاره سرخ رنگ بوده و در فاصله 4.2 سال نوری از زمین و نزدیک ترین ستاره به خورشید و در صورت فلکی قنطورس واقع است. این ستاره در سال 1915 توسط رابرت اینز، رئیس رصدخانه ملی آفریقای جنوبی کشف شد.
حال سیاره ی تازه کشف شده ی «پروکسیما بی» که حالت صخره ای و شبیه به زمین دارد، در اطراف این خورشید دیده شده است. بنابر گزارش ها و مطالعات دانشمندان، فاصله این سیاره با خورشیدش، به گونه ای که احتمال وجود آب به صورت مایع وجود دارد.

بسیاری از مشخصات و ویژگی های این سیاره هنوز نامعلوم است و دانشمندان در تلاش اطلاعات کامل تری در این خصوص کشف کنند و ارائه دهند.

خبر این کشف تازه توسط شبکه تلویزیونی یورونیوز و سی ان ان منتشر شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا