کشف 7 سیاره شبیه به زمین
تلسکوپ فضایی «اسپیتزرِ» ناسا در آخرین فعالیت های خود توانسته، 7 سیاره را در اندازه هایی نزدیک به زمین پیدا کند. این 7 سیاره به دور ستاره ای کوچک می چرخند. این ستاره فقط 8 درصد جرم خورشید و در فاصله ی 39 سال نوری از زمین قرار دارد. این ستاره کوچک (کوتوله) «TRAPPIST1» نام گرفته است و 7 سیاره با حروف b تا h نامگذاری شده اند، یعنی سیاره «TRAPPIST1 f» هفتمین سیاره از این مجموعه است.

در این 7 سیاره احتمال وجود آب مایع است و از نظر اندازه، وزن و دما بسیار شبیه زمین هستند که این موضوع نشان می دهد امکان زندگی در این سیارات وجود دارد. موضوعی که دانشمندان ناسا درباره آن مطمئن هستند وجود آب در 3 سیاره از این مجموعه ی هفت تایی است. این 3 سیاره در فاصله ای از ستاره قرار گرفته اند که وجود آب مایع را تأیید می کند. دانشمندان به این شرایط وجود «کمربند حیات» می گویند. اگر شرایط جوی و اتمسفری در این سه ستاره فراهم باشد، امکان حیات نیز وجود دارد.

نکته جالب درباره این سیارات فاصله نزدیک آنها به هم است. این سیارات به قدری به هم نزدیک اند که در سطح هریک از آنها که بایستید، می توانید سیاره بعدی را ببینید.

حال سؤالی که ذهن دانشمندان را مشغول کرده این است که آیا موجود زنده در این سیارات هست یا نه؟
شما چه فکر می کنید؟ آیا فرازمینی ها وجود دارند؟
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا