فالکن ۹
فالکن ۹ نام یک موشک تجاری از گروهِ موشک های شرکت «اسپیس ‌اکس» است. این موشک 67 متری برای بردن محموله به مدار زمین طراحی و ساخته شده است. سوخت فالکن، ترکیبی شاملِ اکسیژن مایع (LH2) و آر پی وان (نوعی نفت سفید) است.
در تاریخ سه شنبه ۲۲ مه ۲۰۱۲، فالکن ۹ اقلام مورد نیاز ایستگاه فضایی بین ‌المللی را با موفقیت به فضا پرتاب کرد. محموله این موشک ۳۱۷۵ کیلوگرم وزن داشت و شامل سلول ‌های بنیادی و موش‌ های آزمایشگاهی، مقداری غذا، لباس و تجهیزات نیز به ایستگاه فضایی بین ‌المللی بود. این پرتاب در فلوریدا انجام شد.
پرتاب فالکن 9، اولین پرتابی است که توسط شرکت «اسپیس ایکس» انجام شده است و این کمپانی برنامه ریزی کرده تا سال آینده از همین ایستگاه فضانورد به فضا پرتاب کند.
پس از انجام مأموریت، فالکن بر روی یک سکوی شناور بر روی اقیانوس اطلس فرود آمد.
اما چرا یک سکوی شناور؟
فالکن 9 در یک مسیر مستقیم حرکت نکرده بود، بنابراین اگر می خواست که مجدداً در همان جایگاهی که پرتاب شده، فرود بیایید، بسیار پرهزینه بود و باید یک مسیر طولانی را به حالت افقی و قائم طی می کرد تا به ایستگاه برسدف بنابراین یک سکوی شناور در اقیانوس اطلس طراحی و آماده شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا