کشف قاشق در مریخ
در یکی از آخرین تحقیقات برای کشف موجود زنده در مریخ، مریخ نورد ناسا موفق شد، عکسی از سطح این سیاره تهیه کند که براساس نظر دانشمندان، نشان می دهد در گذشته در این سیاره موجود زنده، زندگی می کرده است. همان طور که در تصویر زیر می بینید، عکس تهیه شده از مریخ یک قاشق را نشان می دهد، «اسکات سی وارینگ» در زمینه موجودات فضایی تحقیق می کند و با دیدن این عکس آن را یک کشف فوق العاده نانیده و گفته، قبلاً هم قاشقی دقیقاً مانند همین قاشق کشف شده و این دو قاشق نشان می دهد که در گذشته موجودات زنده در مریخ وجود داشته اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا